Navigation Menu+

Mañaria alkarregaz

Hiri-Antolamendurako Plan Orokorraren Parte-Hartze prozesuaren irudi grafikoa. Logoaren sormena eta parte-hartzearen inguruan sortutako euskarri guztiak: kartelak, deialdiak, aldizkaria.


Imagen gráfica del Proceso de Participación del Plan General de Ordenación Urbana. Logotipo, carteles, revistas, expositor …

 


 

 

Web-a martxan jarri genuen parte-hartzea bultzatzeko eta ekimen guztien informazioa jasotzeko. www.mañarialkarregaz.com


Potenciar la participación e informar de las actividades que se van generando.

monitor

banerra