Navigation Menu+

Bakio

Bakioko Hiri-Antolamendurako Plan Orokorra (HAPO) gizarteratzeko kanpaina garatu dugu: irudiaren sormena, testuen lanketa eta euskarrien diseinua eta produkzioa.


Campaña sobre el Plan General de Ordenación Urbana realizada para el Ayuntamiento de Bakio. Creación de la imagen que acompaña a los diferentes soportes, creación de textos,…

 

 

BAKIO-1

BAKIO-3